ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) НА ЗАМОВЛЕННЯ, ПРИДБАННЯ, ПРОДАЖ І ДОСТАВКУ ТОВАРІВ

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на www.obrazok.com.ua. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.2. Товар – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.
1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www.obrazok.com.ua створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.
1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.
1.5. Продавець – OBRAZOK®, в особі ФОП Образок Тетяни Олегівни, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі фізичних осіб-підприємців: 13.04.2017, 048417120644.
1.6. Замовлення – окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказані Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим дистанційним способом.
1.7. Доставка — безпосередня передача Товару від Продавця до Покупця незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Умови цього Договору встановлюють порядок взаємодії між Інтернет-магазином obrazok.com.ua і Покупцями Інтернет-магазину obrazok.com.ua - фізичними та юридичними особами, які оформили замовлення за допомогою сервісу «Кошик», розташованому на сайті www.obrazok.com.ua (далі – сайт).
2.2. Цей Договір укладається шляхом повного та безумовного прийняття (акцепту) Покупцем пропозиції на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
2.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.
2.4. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
2.5. Продавець і Покупець надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладення та виконання цього Договору.
2.6. Укладаючи цей Договір (тобто акцептуючи умови оферти шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:
  • Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цього Договору (оферти).
  • Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, який діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий. Повідомляючи Продавцю свій номер телефону та e-mail, Покупець дає згоду на використання зазначених засобів зв'язку Продавцем, а також третіми особами, залученими ним до виконання зобов'язань перед Покупцем. Дані можуть використовуватися з метою поширення інформації про передачу замовлення на доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань перед Покупцем в рамках цієї Публічної оферти. Також, зазначені Покупцем дані можуть використовуватися для розповсюдження рекламних акцій, новин про акції, знижки, а також інших дій Продавця.
  • Здійснюючи замовлення, Покупець погоджуються з тим, що Продавець може доручити виконання Договору третій особі, при цьому залишаючись відповідальним за нього виконання.
2.7. Дана версія Договору доступна на сайті www.obrazok.com.ua.
2.8. Договір може бути змінений без попереднього повідомлення Покупця.
2.9. Оновлений договір вступає в силу з моменту розміщення його на сайт (якщо інше не передбачено в оновленому договорі).

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цього Договору є надана Покупцю можливість купувати для особистих потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, Товари, представлені в каталозі Інтернет-магазину.
3.2. Фотографії Товару є ілюстраціями до нього, і фактичний зовнішній вигляд Товару може відрізнятися від них.
3.3. Супроводжуючі Товар описи і характеристики не є вичерпними і можуть містити друкарські неточності.
3.4. З метою уточнення інформації щодо даного Товару Покупець може в будь-який час звернутися до Продавця за контактами, що вказані на сайті.

4. ЦІНА ТОВАРУ

4.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину і включає в себе всі передбачені українським законодавством податки. Ціна Товару визначається в доларах США, та перераховується в гривневий еквівалент відповідно до офіційного курсу НБУ на дату замовлення.
4.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.
4.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.
4.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
4.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.
4.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення оператором.
4.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на рахунок Продавця.
4.8. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує додатково відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників). Вартість доставки вказана на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка і оплата».
4.9. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка і оплата».

5. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Інтернет-магазину www.obrazok.com.ua. Замовлення можливо оформити на сайті Інтернет-магазину, в Instagram - @obrazok_official та за контактним номером телефону, що вказаний у розділі «Контакти».
5.2. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну інформацію:
5.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);
5.2.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);
5.2.3. адреса електронної пошти;
5.2.4. контактний телефон.
5.3. Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
5.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запитати її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарів в Інтернет-магазині.
5.5. Покупець несе повну відповідальність за надання недостовірних даних, яке зробило неможливим виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.
5.6. Після оформлення замовлення на вказаний Покупцем e-mail надійде інформація про підтвердження оформлення замовлення.

6. ДОСТАВКА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

6.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті в розділі «Доставка і оплата».
6.2. Доставка товару здійснюється власними силами співробітниками Інтернет-магазину відповідно до умов доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника).
6.3. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника кур'єра (кур’єрської служби/перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність).
6.4. Приймаючи Товар Покупець підтверджує своїм підписом в товарному чеку та / або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.
6.5. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту отримання Товару Покупцем у місці поставки Товару при самостійній доставці Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем Товару службі доставки (кур’єрській службі/ перевізнику) обраної Покупцем.

7. ОБМІН І ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Обмін та повернення товару належної якості:
7.1.1. Покупець має право на обмін та повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України, зокрема до них належать спідня білизна, боді, купальники, нічні сорочки, піжами, панчішні та шкарпеткові товари.
7.1.2. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачені за товар грошові кошти за фактом повернення товару за умови вирахування компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.
7.1.3. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 7.1. Договору, чинним законодавством України. Вартість товару підлягає поверненню тим самим способом за допомогою якого, було здійснено Покупцем розрахунок за Товар, що повертається.
7.1.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.
7.2. Повернення Товару неналежної якості:
7.2.1. Під Товаром неналежної якості розуміється товар, який не може забезпечити виконання своїх функціональних якостей. Відмінність елементів дизайну, кольору або оформлення від заявлених в описі на Сайті не є ознакою неналежної якості Товару та / або неможливості його використання за призначенням.
7.2.2. Після отримання Замовлення претензії до зовнішніх дефектів Товару, його кількості, комплектності та товарного вигляду не приймаються.
7.2.3. Якщо Покупцеві був переданий Товар неналежної якості, Покупець має право відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» вимагати повернення сплачених грошових коштів.
7.2.4. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.
7.2.5. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
7.3. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.
7.4. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після передачі його Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.
7.5. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за юридичною адресою ФОП вказаною в цьому Договорі.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

8.1. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
8.2. Персональні дані збираються виключно з метою дотримання вимог, які регулюють правовідносини у сфері бухгалтерського та податкового обліку, реклами.
8.3. Надаючи свої персональні дані під час реєстрації на Сайті, Покупець погоджується на їх обробку Продавцем, в тому числі з метою просування Продавцем товарів та послуг.
8.4. Продавець має право відправляти інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення на електронну пошту і мобільний телефон Покупця. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови.
8.5. Сервісні повідомлення, які інформують Покупця про замовлення та етапи його обробки не можуть бути відхилені Покупцем.
8.6. Продавець має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.
8.7. Продавець не несе відповідальність за відомості, надані Покупцем на сайті в загальнодоступній формі.
8.8. Продавець має право здійснювати запис телефонних розмов з Покупцем. При цьому Продавець зобов'язується: попереджати спроби несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України « Про інформацію».

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
9.2. Продавець не несе відповідальності за:
  • за незначну невідповідність кольору товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різний колір передачі моніторів персональних комп'ютерів і екранів телефонів окремих моделей;
  • за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
  • за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
  • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою наданого доступу до мережі Інтернет;
  • за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.
9.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.
9.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

10. АВТОРСЬКІ ПРАВА

10.1. Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на сайті Інтернет-магазину (obrazok.com.ua), є власністю Продавця та / або його довірених осіб, постачальників і виробників Товару.
10.2. Торгова марка «OBRAZOK» є власністю Продавця та охороняється відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права» та іншого законодавства України.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Продавець має право передавати свої права та обов'язки перед Покупцями третім особам.
11.2. Інтернет-Магазин та супутні сервіси можуть бути тимчасово/частково або повністю недоступні у зв'язку з проведенням профілактичних робіт або з інших технічних причин. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи без повідомлення Покупців.
11.3. До відносин між Покупцем і Продавцем застосовуються положення законодавства України.
11.4. У разі виникнення питань і претензій з боку Покупця, він повинен звернутися до Продавця за контактами, що вказані на сайті Інтернет-магазину. Усі виникаючі суперечки сторони зобов'язані намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі якщо сторони не дійшли згоди, спір буде переданий на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.


Реквізити:
ФОП ОБРАЗОК ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА
UA763052990000026007010407280
АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, УКРАЇНА
РНОКПП одержувача 3245017961
УКРАЇНА, 50006, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. СОБОРНОСТІ, БУД. 25, КВ. 35